Binnen 4 werkdagen geleverd

Bereken direct uw prijs

Gratis omslag ontwerp

In-house productie

Disclaimer

Disclaimer voor http://www.ipskampprinting.nl

Ipskamp Drukkers B.V. (Kamer van Koophandel: 64143716), hierna te noemen Ipskamp, verleent u hierbij toegang tot http://www.ipskampprinting.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Ipskamp behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Ipskamp spant zich in om de inhoud van http://www.ipskampprinting.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op http://www.ipskampprinting.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Ipskamp.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op http://www.ipskampprinting.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Ipskamp.Voor op http://www.ipskampprinting.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Ipskamp nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Ipskamp.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ipskamp, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd